اطلاعیه ها

راه اندازی سرویس (پارتاوب من)

  • 23rd اکتبر 2019
به اطلاع کاربران محترم میرسانیم باتوجه به ایجاد سیستم یکپارچه سازمانی وCRMاز تاریخ 1 آبان 1398 کلیه خدمات سرویس پرتال سابق غیر فعال شده و تمامی خدمات مالی و سرویس ها درسامانه (پارتاوب من) در دسترس ...
ادامه مطلب