راه اندازی سرویس (پارتاوب من)

به اطلاع کاربران محترم میرسانیم باتوجه به ایجاد سیستم یکپارچه سازمانی وCRMاز تاریخ 1 آبان 1398 کلیه خدمات سرویس پرتال سابق غیر فعال شده و تمامی خدمات مالی و سرویس ها درسامانه (پارتاوب من) در دسترس ... ادامه مطلب »

23rd Oct 2019